Persondatapolitik / GDPR

I Friends & Familys persondatapolitik redegøres der for, hvordan Friends & Family anvender de personoplysninger, som du giver os tilladelse til.

Beskyttelse af persondataoplysninger

Hos Friends & Family respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Friends & Family overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dette er Friends & Family ansvar. Derfor søger vi for, at de registrerede data, herunder dine personlige data, behandles med omhu og er beskyttet korrekt i henhold til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder. 

Indsamling og brug af personoplysninger 


Vi anvender følgende typer data om dig
Medlemsdata, data om frivillige, modtagere af julehjælp, data om deltagere i Friends & Family arrangementer, data om økonomiske bidragsydere, data om ansatte
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål. Vi indsamler navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse, køn, alder, interesser og kendskab til vores arrangementer.

Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til. Ovenstående data indsamles om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for drift af foreningen – dette gælder fx medlemsliste.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser. 
Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata


Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.
 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke


Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriserede personers adgang og imod ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse og skade.
 Personoplysninger, der lagres elektronisk, gemmes på en sikker server eller i sikre filer.


Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Links og sociale media

Denne hjemmeside kan også indeholde links til andre hjemmesider eller kan levere knapper til sociale medier, der gør det muligt at dele webindhold direkte til en social medieplatform som Facebook, Twitter, og YouTube.


Vi støtter ikke hjemmeside(r) med sociale medier og har intet ansvar for indholdet, medmindre det er lagt op eller godkendt af os, og vi er heller ikke ansvarlige for cookies, som sådanne hjemmesider kan indeholde. Brug af sådanne knapper eller links er på eget ansvar, og du skal verificere autenticiteten af hjemmesider, før du offentliggør eller giver personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

Vi beder ikke om adgangskoder eller personoplysninger på sociale medier.
Hjemmesider som Vimeo og YouTube bruges til at integrere videoer på hjemmesiden, og tjenesteudbydere som, MailChimp og Google Analytics kan sende deres egne cookies via denne hjemmeside. 
Se venligst cookie- og privatlivspolitikker på disse tredjepartshjemmesider, hvis du vil have mere information om dette.


Denne hjemmeside kan også indeholde sponsorerede links og annoncer. Disse kan typisk være via relaterede, partnertjenester eller tjenesteudbydere, som måske har deres egne detaljerede privatlivspolitikker.

Cookies

 Vi bruger cookies på hjemmesiden.

Downloads

Eventuelle dokumenter eller filer, der stilles til rådighed til download fra vores hjemmeside, leveres på brugerens eget ansvar.

Dataansvarlig

Friends & Family er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger:

  • 
Friends & Family

  • Drejervej 13, 21
2400 København
  • NV
regnskab@kulturcenter.dk
  • 
+45 35 31 00 10

Kontakt vedr. personoplysninger

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os, og få oplyst den data vi har på dig, og bede om at få dem ændret eller slettet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Friends & Family, skal du rette henvendelse på regnskab@kulturcenter.dk eller telefon +45 35 31 00 10. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klager indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ændringer til denne skrivelse

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Vi forbeholder os retten til at ændre denne til enhver tid, og alle ændringer vil blive bragt på denne side.